Informácie o zverejnení zákaziek v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní