Profil verejného obstarávateľa

Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany

Rekreačná 12

921 01 Piešťany

zastúpená Ing. Jozefom Sedlačkom

 

IČO 00158003

DIČ 2021147337

 

- Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

- Informácie o zverejnení zákaziek v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní